Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 2082 publikasjoner
Side 52 av 53
New trends in Health Social Media: Hype or Evidence-based Medicine
 • Luis Fernández Luque
 • Annie Y.S. Lau
 • CS Bond
 • Kerstin Denecke
 • F Jose Martin-Sanchez
Satelitter gjør skituren tryggere
 • Eirik Malnes
Vest-Finnmark som økonomisk region?
 • Trond Nilsen
Utenlands arbeidskraft et must
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
Remote sensing of snow avalanches. Potential and limitation for operational use
 • Markus Eckerstorfer
 • Yves Bühler
Reindrift, arealinngrep og utbygging: Blir reindriften hørt i utbyggingssaker…?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
On the conjugate of periodic piecewise harmonic functions
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
Hva skal nordnorsk reiseliv lages av?
 • Erika Søfting
 • Espen Haugland
 • Birgit Abelsen
 • Øystein Normann
Time-series fusion of optical and SAR data for snow cover area mapping
 • Rune Solberg
 • Ragnar Bang Huseby
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
Use of Unmanned Aircraft for Scientific Data Collection in the Arctic
 • Rune Storvold
 • Brenda Mulac
 • Sergey Lesenkov
 • Douglas Marshall
 • John Burkhart
A celebrity can have as much impact in public health as an international awareness campaign
 • Ignacio Basagoiti
 • Luis Fernández Luque
 • A Ruiz-Baques
 • Andres Dario Sarria Ayala
Snow cornices and cornice fall avalanches: A short review of current and past research
 • Markus Eckerstorfer
 • Stephan Christian Ernst Walter Vogel
Viktig med lokal kompetanse
 • Tom Rune Lauknes
 • Steffen G Bergh
 • Roald Elvenes
Health Social Media and Patient-Centered Care: Buzz or Evidence?
 • P. Staccini
 • Luis Fernández Luque
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Reinen - inntektskilde eller kulturforankring?
 • Niklas Labba
 • Svein Ole Granefjell
 • Björn Linder
 • Jan Åge Riseth
Forsker om statens politikk for å regulere reintallet: Har vært fullstendig mislykket! [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Sápmi, en region i nord - utfordringer knyttet til myndighetsoverføring til Sametinget
 • Einar Eythorsson
 • Margrete Gaski
Mathematical analysis and homogenization of the torsion problem
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
Challenges and Opportunities of Using Recommender Systems for Personalized Health Education
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • Lars Kristian Vognild
Evaluation of satellite images of snow cover areas for improving spring flood in the HBV model
 • Karen Lundholm
 • Barbro Johansson
 • Eirik Malnes
 • Rune Solberg
Simultaneous Envisat ASAR and MERIS monitoring of lake ice on Lake Ladoga
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
 • Øystein Rudjord
 • Rune Solberg
Arctic Council, Arctic Monitoring and Assessment Program UAS Expert Group
 • Rune Storvold
 • Brenda Mulac
Er samarbeid alltid bra for innovasjon?
 • Magnus Gulbrandsen
 • Geir Bye
 • Håkon Finne
 • Rune Njøs
Trim for eldre!
 • Ellen Brox
 • Gunn Judit Evertsen
Sámi reindeer herd managers: why do they stay in a low-profit business?
 • Jan Åge Riseth
Forsker Jan Åge Riseth om reintallet i Karasjok og Kautokeino- En helt spesiell utvikling. [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen
 • Eva Josefsen
Integer crossed ladders; parametric representations and minimal integer values
 • Ralph Høibakk
 • Tron Jorstad
 • Dag Lukkassen
 • Lars Petter Lystad
Intermediate Crack Induced Debonding in Concrete Beams Strengthened with CFRP Plates - An Experimental Study
 • Piotr Rusinowski
 • Björn Täljsten
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernández Luque
 • Ignacio Basagoit
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
Personalized Health Applications in the Web 2.0: the emergence of a new approach
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • T Krogstad
 • Tatjana Burkow
 • Lars Kristian Vognild
The development of new algorithms for remote sensing of snow conditions based on data from the catchment of Øvre Heimdalsvatn and the vicinity
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Jostein Amlien
 • Eirik Malnes
 • Dagrun Vikhamar
 • Nils Kristian Orthe
High Arctic maritime Svalbard - Introducing a new snow and avalanche climate
 • Markus Eckerstorfer
 • Wesley R. Farnsworth
Ti år med "fjellteksten"
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Thor Flognfeldt
 • Toril M Ringholm
Vekst og utvikling i nord
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
 • Toril M Ringholm
A local-effective relation in planar linear elasticity
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Klas Pettersson
ANALYS AV DEN SAMISKA RENSKÖTSELNS EKONOMISKA TILLPASSNING. RENEN, INTÄKTSKÄLLA ELLER KULTURFÄSTE? Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management. Reindeer; source of income or cultural linkage?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
Mislykket reintallsreduksjon [Lederartikkel som kommenterer rapport av Jan Åge Riseth]
 • Jan Åge Riseth
Sámi TEK as a Guide to Climate Change Science: Impacts of Snow, Ice and Reindeer Pasture.[Samisk tradisjonskunnskap som veiviser for forskning på klimaendringer: Virkninger for snø, is og reinbeiter.]
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonasson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan

Sider