Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1996 publikasjoner
Side 8 av 50
Advanced sliding assessment of Målset dam; Tests and numerical analysis of unbonded joints
 • Gabriel Sas
 • Eduardo Martins Bretas
 • Leif Lia
2015
Nasjonalparker og samisk reindrift
 • Jan Åge Riseth
2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
 • Thomas Kræmer
 • Harald Johnsen
 • Camilla Brekke
2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste
 • Heidi Rapp Nilsen
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
 • Mikel Zorrilla
 • Njål Borch
 • Francois Daoust
 • Alexander Erk
 • Julian Florez
 • Alberto Lafuente
2015
Analysis of EU - USA cooperation opportunities on IT skills for healthcare workforce
 • Vicente Traver
 • Stathis Konstantinidis
 • Panagiotis D. Bamidis
 • Nabil Zary
2015
Finite element simulation of punch through test using a continuous surface cap model
 • Aniket Patil
 • Bjørnar Sand
 • Lennart Fransson
2015
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
 • Elin Johnsen
 • Marijke Jongsma Risberg
 • Astrid Bratvold
 • Elin Breivik
 • Trine Krogstad
 • Audhild Hjalmarsen
2015
Are exergames promoting mobility an attractive alternative to conventional self-regulated exercises for elderly people in a rehabilitation setting? Study protocol of a randomized controlled trial
 • Viviane Hasselmann
 • Peter Oesch
 • Luis Fernandez-Luque
 • Stefan Bachmann
2015
Online case based learning
 • Maria Dardanou
 • Stathis Konstantinidis
2015
Ei bærekraftig reindrift?
 • Jan Åge Riseth
2015
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
 • Toril Ringholm
 • Per Kristian Alnes
 • Atle Hauge
 • Ivar Lie
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Katrine Gløtvold-Solbu
2015
Concrete walls weakened by openings as compression members: A review
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Thomas Blanksvärd
 • Björn Täljsten
2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
 • Alma Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
2015
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)
 • Elisabeth Angell
 • Toril Ringholm
 • Jørgen Bro
2015
Enabling intelligent Copernicus services for carbon and water balance modeling of boreal forest ecosystems — NorthState
 • Tuomas Häme
 • Teemu Mutanen
 • Y. Rauste
 • O. Antropov
 • M. Molinier
 • S Quegan
 • E. Kantzas
 • A. Makela
 • F. Minunno
 • Jón Atli Benediktsson
 • N. Falco
 • K. Arnason
 • Rune Storvold
 • Jörg Haarpaintner
 • V. Elsakov
 • J. Rasinmaki
2015
Improved range and lag coverage for radar measurements of overspread targets by unmatched filtering of alternating codes
 • Tom Grydeland
 • Björn Johan Gustavsson
2015
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 2 med tunnel gjennom Malingsfjellet/Skárttašvárri. Rapport 3/2015
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2015
The effects of climate change-induced plant stress on primary productivity in the Nordic Arctic Region
 • Jarle W. Bjerke
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Jane Uhd Jepsen
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)
 • Toril Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Ekstensiv overvåkning av slitasje på ilandstigningsplasser og kulturminnelokaliteter
 • Hans Tømmervik
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Stine Barlindhaug
 • Bernt Johansen
 • Stian Solbø
 • Rune Storvold
2014
SeFaS - Monitoring avalanches in Norway using SAR and UAV borne sensors
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Rune Storvold
 • Regula Frauenfelder
 • Árni Jónsson
2014
Sensitivity of Mach-Zehnder interferometer for dissolved gas monitoring
 • Susan Lindecrantz
 • Firehun Tsige Dullo
 • Balpreet Singh Ahluwalia
 • Olav Gaute Hellesø
2014
The Development of an Experimental Program through Design of Experiments and FEM Analysis: A Preliminary Study
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
2014
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen
 • Toril Ringholm
2014
«MILJØ, AREAL OG RESSURSER. Samisk kunnskap i ny kontekst.»
 • Jan Åge Riseth
2014
Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014)
 • Arild Buanes
 • Toril Ringholm
2014
Dialogkonferanser som virkemiddel for samhandling ‐ Erfaringer fra VRI Finnmark (2014:2)
 • Line Mathisen
 • Vigdis Nygaard
 • Trine Kvidal
2014
Boligmarkedsanalyse - Solund kommune (2014:6)
 • Vigdis Nygaard
2014
Field and InSAR high-resolution recording of solifluction dynamics in the Svalbard permafrost landscape
 • Hanne H Christiansen
 • Tom Rune Lauknes
 • Markus Eckerstorfer
 • Line Rouyet
2014
A state of the art review on walls with openings strengthened by use of fiber reinforced polymers
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Björn Täljsten
 • Thomas Blanksvärd
2014
PV System in Cold Climates
 • Øystein Kleven
 • Hanna Persson
 • Dilip Chithambaranadhan
2014
Ei bærekraftig reindrift?
 • Jan Åge Riseth
2014
Næringsutvikling i samiske samfunn - En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord (2014:4)
 • Angell Elisabeth
 • Margrete Gaski
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
2014
Grensemangfold i arbeid og endring
 • Marit Aure
2014
Periglacial landscape scale InSAR analysis of individual landform deformation patterns in Svalbard and Northern Norway
 • Markus Eckerstorfer
 • Hanne H Christiansen
 • Tom Rune Lauknes
 • Harald Øverli Eriksen
 • Line Rouyet
 • Lars Harald Blikra
2014
Sustainable mining and indigenous stakeholders - conflicts or consent?
 • Vigdis Nygaard
2014
Ice Keel Load Distribution on Cylindrical Structures
 • R. Frederking
 • Bjørnar Sand
 • D Sudom
2014
Pre-Feasibility Investigation on PV/Wind Hybrid Power Systems in Scandinavia
 • Yunfei Hu
 • Juan Cardenas
 • Hanna Persson
2014
Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Kristian Laustsen
 • Bernt Johansen
 • Stein Rune Karlsen
2014

Sider