Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1642 publikasjoner
Side 8 av 42
Validation and complementing of SAR satellite surveys over Arctic Sea ice by multiple simultaneous sets of measurments
Gerland, Sebastian

Renner, AHH

Spreen, G.

Divine, D.

Granskog, M. A.

Hansen, E

Hudson, S.R.

Eltoft, Torbjørn

Fors, Ane Schwenke

Moen, Mari-Ann

Hughes, N.


Gerland, Sebastian

Renner, AHH

Spreen, G.

Divine, D.

Granskog, M. A.

Hansen, E

Hudson, S.R.

Eltoft, Torbjørn

Fors, Ane Schwenke

Moen, Mari-Ann

Hughes, N.
2013
Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene? 2013
Internet for patients With cancer 2013
Slope geomorphology and processes in four Central Svalbard areas-first results of a comparative study relating geomorphological slope features to meteorology, geology, and topography
Rubensdotter, Brita Lena

Christiansen, H.H.


Farnsworth, Wesley
2013
Jordobservasjon og overvåkingsteknologien for Nordområdene 2013
Inferring community structure in healthcare forums. An empirical study
Chomutare, Taridzo

Årsand, Eirik

Fernandez-Luque, Luis

Lauritzen, Jonas Nørgaard

Hartvigsen, Gunnar
2013
Sámedikki ohcanvuđot gielladoarjjaortnegiid árvvoštallan (2013:1)

Solstad, Marit
2013
Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms
Nilssen, Inge Berg
2013
Weighted Hardy-Type Inequalities in Variable Exponent Morrey-Type Spaces
Persson, Lars Erik

Samko, Stefan

Wall, Peter
2013
Numerical Assessment of Dapped Beam Ends Retrofitted with FRP Composites
Dăescu, Cosmin

Nagy-György, Tamás


Barros, J.A.O

Popescu, Cosmin

Dăescu, Cosmin

Nagy-György, Tamás

Sas, Gabriel

Barros, J.A.O.

Popescu, Cosmin

Dăescu, Cosmin

Nagy-György, Tamás

Sas, Gabriel

Barros, J.A.O.

Popescu, Cosmin

Petrich, Christian

Mustafa, Mohamad

Sand, Bjørnar

Virk, Muhammad Shakeel

Bård, Arntsen

Nilsen, Trond

Popescu, Cosmin

Sas, Gabriel

Täljsten, Björn

Blanksvärd, Thomas

Sas, Gabriel

Bretas, Eduardo Martins

Lia, Leif

Eltervåg, Øystein
2013
Speckle Reduction in Synthetic Aperture Sonar Images Using Thomson’s Multitaper Approach
Austeng, Andreas

Callow, Hayden John


Hansen, Roy Edgar
2013
Motiverende og sosial sykkeltrening hjemme
Burkow, Tatjana

Johnsen, Elin


Bjørnstad, Bjørn
2013
Privacy and information security risks in a technology platform for home-based chronic disease rehabilitation and education
Henriksen, Eva

Burkow, Tatjana

Johnsen, Elin

2013
Free Web-based Personal Health Records: An Analysis of Functionality
Fernández-Alemán, Jose Luis

Seva-Llor, Carlos Luis

Toval, Ambrosio

Ouhbi, Sofia

2013
Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida"
Ekeland, Torun Granstrøm

Kramvig, Britt
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner 2013
Kystkommunen Karlsøy og reindrifta. Et element i kommuneplanarbeidet 2013
Pre-Launch verification of the sentinel-1 Commissioning Phase Facility
Rommen, B.

Geudtner, D.

Snoeij, P.

Navas-Traver, I.

Deghaye, P.

Østergaard, A.

Brown, M.


Terra-Homem, M.
2013
Ground and satellite based interferometric Radar Observations of an Active Rockslide in Northern Norway

Dehls, J.

2013
Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012
Eikeland, Sveinung


2013
Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk
Solstad, Marit


Solstad, Marit
2013
Laboratory studies of oil encapsulation under Arctic Conditions
Arntsen, Martin
2013
Strengthening Concrete Structures using Mineral Based Composites
Blanksvärd, Thomas


Täljsten, Björn
2013
Remote sensing of avalanches in northern Norway using Synthetic Aperture Radar


Frauenfelder, Regula

Jónsson, Árni

Jaedicke, Christian

2013
New trends in Health Social Media: Hype or Evidence-based Medicine
Lau, Annie YS

Bond, CS

Denecke, Kerstin

Jose Martin-Sanchez, F
2013
Backscatter Sensitivity Analysis Using TerraSAR-X Data

Christiansen, Hanne H

Farnsworth, Wesley
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler? 2013
Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner 2013
Use of MODIS data to characterize the growing season and to measure plant biomass in Northern Fennoscandia
Tolvanen, A


2013
Multi-Temporal InSAR Techniques used to detect Large Slope Instabilities along the National Road 7, Mendoza, Argentina
Michoud, C.

Derron, M.-H.

Baumann, V.

Jaboyedoff, M.

2013
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north
Valestrand, Halldis

Walsh, Deatra

Gerrard, Siri

Aure, Marit

Jones, Michael

Turner, Catriona
2013
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer 2013
Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Troms (2013:4)
Gaski, Margrete
2013
Regional samhandling for innovasjon
Normann, Roger Henning

Abelsen, Birgit

Eikeland, Sveinung

Farsund, Arild Aurvåg

Fosse, Jens Kristian

Hidle, Knut


Normann, Roger Henning

Abelsen, Birgit

Farsund, Arild Aurvåg

Fosse, Jens Kristian

Hidle, Knut
2013
Morphologies of ridges surveyed off Svalbard and in Fram strait, 2011 and 2012 field expeditions

Denise, Sudom
2013
Uncut column stability tests for hard slab snow climates
Farnsworth, Wesley R.

2013
MAPPING OF LAKE ICE IN NORTHERN EUROPE USING DUAL-POLARIZATION RADARSAT-2 DATA
2013
Trends in the start of the growing season in Fennoscandia 1982–2011
Tømmervik, Hans

2013
Composite Media; A new paradigm for online media
Arntzen, Ingar M


Arntzen, Ingar M
2013
Deregulation of trust 2013

Sider