Publikasjoner

Publikasjoner

Viser 1512 publikasjoner
Side 8 av 38
Semiotikk i stedsanalyser
Kvidal, Trine
2013
Innovasjon for kommunesektorens utfordringer? 2013
Gendered mobilities in the North
Valestrand, Haldis

Walsh, Deatra

Gerrard, Siri

2013
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer 2013
Morphologies of ridges surveyed off Svalbard and in Fram strait, 2011 and 2012 field expeditions

Denise, Sudom
2013
Trends in the start of the growing season in Fennoscandia 1982–2011
Tømmervik, Hans

2013
Jordobservasjon og overvåkningsteknologi for Nordområdene 2013
Slope geomorphology and processes in four Central Svalbard areas-first results of a comparative study relating geomorphological slope features to meteorology, geology, and topography
Rubensdotter, Brita Lena

Christiansen, H.H.


Farnsworth, Wesley
2013
Spatial and temporal variability in the onset of the growing season (phenology) on Svalbard 2013
Evaluation of global ice load impacts based on real-time monitoring of ship motions
Nyseth, Håvard

Robert, Frederking

2013
A Domain-Based Approach for Retrieving Trustworthy Health Videos from YouTube
Morell, Jose Enrique Borrás


Traver, Vicente
2013
Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark
Lie, Ivar

Nilssen, Inge Berg

Vik, Lars H.
2013
SAR Doppler for Ocean Current Measurement - processing requirements and performance
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner 2013
Ground and satellite based interferometric Radar Observations of an Active Rockslide in Northern Norway

Dehls, J.

2013
Effect of reindeer grazing on snowmelt, albedo and energy balance based on satellite data analyses
Cohen, Juval

Pulliainen, Jouni

Menard, Cecile B


Oksanen, Lauri Kalervo

Luojus, Kari

Ikonen, Jaakko
2013
Consequences of long-term ASAR Local Oscillator Frequency Decay-an Empirical study of 10 years of Data
Marinkovic, P.

2013
Laboratory testing of compressive and tensile strenght on level ice and ridged ice from Svalbard region
Bonath, Victoria


Fransson, Lennart

2013
Ti år med "fjellteksten"
Skjeggedal, Terje

Overvåg, Kjell

Flognfeldt, Thor

2013
Deformation patterns at the Jettan rockslide in Northern Norway observed using high-resolution TerraSAR-X, Radarsat-2 and corner reflector InSAR dataDehls, J.
2013
Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen
Nilssen, Inge Berg
2013
Backscatter Sensitivity Analysis Using TerraSAR-X Data

Christiansen, Hanne H

Farnsworth, Wesley R.
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler? 2013
Multi-Temporal InSAR Techniques used to detect Large Slope Instabilities along the National Road 7, Mendoza, Argentina
Michoud, C.

Derron, M.-H.

Baumann, V.

Jaboyedoff, M.

2013
The Role of Taxonomies in Social Media and the Semantic Web for Health Education A Study of SNOMED CT Terms in You Tube Health Video Tags

Bamidis, P.


Konstantinidis, Stathis
2013
Gamification Strategy on Prevention of STDs for Youth
Gabarron, Elia

Schopf, Thomas Roger Griesbeck

Serrano, Jose Artur F S Vale


Dorronzoro, Enrique

Gabarron, Elia

Schopf, Thomas Roger Griesbeck

Serrano, Artur
2013
Large scale simulation of Raw SAR Data for the sentinel-1 TOPS Mode
Rommen, B.

Snoeij, P.

Navas-Traver, I.
2013
Numerical simulations of shear properties of ice rubble: A shear box experiment

Fransson, Lennart
2013
Global interaction space for user interaction with a room of computers
Tartari, Giacomo


Bjørndalen, John Markus

Ha, Hoai Phuong

Anshus, Otto
2013
Båtsfjord i omstilling - tillitsbasert nærings-og samfunnsutvikling. Sluttevaluering av Båtsfjord i omstilling 2007-2012. (1/2013) 2013
Active landslides detection at regional scale: Comparing multitemporal InSAR With "handmade" inventories
Derron, M.-H.

Michoud, C.

Jaboyedoff, M.

2013
Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms
Nilssen, Inge Berg
2013
Motiverende og sosial sykkeltrening hjemme
Burkow, Tatjana

Johnsen, Elin


Bjørnstad, Bjørn
2013
Deregulation of trust 2013
A Domain-Based Approach for Retrieving Trustworthy Health Videos from YouTube
Morell, Jose Enrique Borrás


Traver, Vicente
2013
The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region
2013
Loading to failure and 3D nonlinear FE modelling of a strengthened RC bridge
Puurula, Arto M.

Enochsson, Ola


Thomas, Blanksvärd

Ulf, Ohlsson

Bernspång, Lars

Täljsten, Björn

Elfgren, Lennart
2013
Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2012. (2/2013)

2013
Detection of slope instabilities along the National road 7, Mendoza Province, Argentina, using Multi temporal InSAR
Michoud, C.

Derron, M.-H.

Baumann, V.

Jaboyedoff, M.

2013
Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk
Solstad, Marit


Solstad, Marit
2013

Sider