Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Aktuelt

UAV

Forskerne på dronetokt i Vestisen har nå funnet et område med mye sel. Neste utfordring er å finne isflak som kan fungere som landingsstripe for de ubemannede flyene.

UAV

Ei gruppe med til sammen seks forskere og droneoperatører er på veg til Vesterisen for å finne ut om det er mulig å telle sel med ubemannede fly.

Nytt prosjekt

På et arrangement i Bodø i dag ble det kjent at Norut har fått tildelt arbeidspakke 3 i SARiNOR.

ASUF

Mandag 19. januar besøkte Utenriksminister Børge Brende Arktisk senter for ubemannede fly. Han fikk se og høre hvordan droner kan spille en viktig rolle i Arktis i nær fremtid.

ASUF

Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) ble lansert i Tromsø i dag, som et partnerskap mellom Norut, UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport.

Drone

Fire ansatte fra Norut er på vei hjem etter en måned med pingvintelling og vegetasjonskartlegging i Antarktis.

SFI

- Utgangen av forrige uke var helt fantastisk for Noruts fremtid, sier konsernsjef Ivan C. Burkow.

Kronikk

Dersom Norge ikke lenger deltar i Copernicus-programmet i EU, vil overvåkningen av områder med ustabile fjellpartier svekkes kraftig.

Sider