Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Samisk

Vi ser en dyptgripende endring av nordområdene, både økonomisk, politisk og sosialt. Det mener forfatterne av en ny bok.

Kommune

Norut har gitt sine anbefalinger til Karasjok og Kautokeino angående kommunereformen.

Arctic Frontiers

På Arctic Frontiers vil Norut vise deg teknologi som blir viktig for industrien i nord i årene som kommer.

Samisk

Hvordan er livet som same i byen? Ei ny bok setter fokus på urban samisk identitet.

Naturvern

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft tar snart stilling til de omstridte verneforslagene for Goahteluoppal og Øvre Ánarjohka i Finnmark. Seniorforsker Jan Åge Riseth påpeker i denne kronikken en mulighet som forener bruk og vern og sikrer sterkere lokal styring: Biosfæreområde.

Språk

Hvordan kan vi forklare nedgangen i antall elever som har finsk som andrespråk? En ny rapport kartlegger hvorfor færre elever velger finsk, og hvorfor finskelever faller fra underveis.

Workshop

I to dager har forskere ved Norut og Trøndelag FoU, sammen med representanter fra Sametinget og Finnmarkseiendommen (Fefo), drøftet funn i et forskningsprosjekt som studerer samiske næringsinteresser.

Samfunn

Samfunnsforskningen ved Norut er innen disse områdene:

Sider