Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Ny bok

Boka Nordområdene i endring er et resultat av flere tiår med forskning på samisk politikk og samfunnsutvikling. Nå kan du delta på boklansering i Tromsø 23. mars eller i Alta 24. mars.

Næringsliv

Forskere skal finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

formidlingsseminar

Nordområdene i endring og Innovasjon og politikk i et globalisert næringsliv er tema når forskere fra Norut, UiT og Agderforskning presenterer forskningsresultater med Finnmark som ståsted. Seminaret holdes i forbindelse med en boklansering og et nylig avsluttet forskningsprosjekt, og er åpent for alle.

Samisk

Vi ser en dyptgripende endring av nordområdene, både økonomisk, politisk og sosialt. Det mener forfatterne av en ny bok.

Kommune

Norut har gitt sine anbefalinger til Karasjok og Kautokeino angående kommunereformen.

Arctic Frontiers

På Arctic Frontiers vil Norut vise deg teknologi som blir viktig for industrien i nord i årene som kommer.

Samisk

Hvordan er livet som same i byen? Ei ny bok setter fokus på urban samisk identitet.

Naturvern

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft tar snart stilling til de omstridte verneforslagene for Goahteluoppal og Øvre Ánarjohka i Finnmark. Seniorforsker Jan Åge Riseth påpeker i denne kronikken en mulighet som forener bruk og vern og sikrer sterkere lokal styring: Biosfæreområde.

Sider