Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Finnmark

En av tre finnmarkinger har liten tillit til Finnmarkseiendommen (FeFo) og nesten halvparten vil legge ned FeFo. Samtidig ser vi at det er stor støtte til sentrale prinsipper som FeFo har nedfelt i sin forvaltning. Hva kan forklare dette paradokset?

Rapport

Norut Alta offentliggjør på en pressekonferanse fredag 30. januar sin rapport "Finnmarkslandskap i endring – Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør".

PhD

Etter en vel gjennomført prøveforelesning og disputas, er Norut en doktor rikere.

Disputas

Seniorforsker Eva Josefsen disputerer torsdag 22. januar 2015.

Ledig stilling

Vi søker nye forskere med erfaring og forskningskompetanse fra samfunnsvitenskapelige områder.

PhD

Norut Alta har fått to nye doktorer i april. De har fokusert på viktige næringer i nord: Turisme og fiskeri.

Ny rapport

Store utfordringer med udekket arbeidskraft i samiske kommuner.

PhD

To av Norut Altas forskere disputerer før påske.

Sider