Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Kaia i Bergsfjord, Loppa kommune. Foto: Vigdis Nygaard.
Ny rapport

Store utfordringer med udekket arbeidskraft i samiske kommuner.

PhD

To av Norut Altas forskere disputerer før påske.

Målfrid Baik blir administrerende direktør i Norut Alta.
Ansettelse

Målfrid Baik (44) er ansatt som administrerende direktør ved Norut Alta.

EU-programmet Horisont 2020.
Seminar

Første januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Tirsdag 5. november får næringsliv og forskningsmiljø i Troms vite hva dette betyr for dem.

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

Sametingets søkerbaserte språktilskudd fungerer godt. Resultatene når ut til mange lokalsamfunn.

Evalueringen viser at det er behov for en grundig drøfting av hva en vil med avtalen.

Det blir flere kunstnere i de samiske områdene. Kvinnene er i flertall i kulturnæringene.

Sider