Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Den samiske revitaliseringsprosessen de siste 25 årene er belyst i den nye boka Sàpmi slår tilbake. Konflikt, prosess og gjensidig respekt er stikkord.

Resultatene fra en stor nasjonal samisk språkundersøkelse har gitt kunnskap om bruken av samiske språk.

Samiske språksentre er viktige institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. På oppdrag av Sametinget er ti språksentre evaluert.

Lovverket sikrer samiske innbyggere rettigheter innen flere kommunale områder. En ny kartlegging studerer hvordan kommuner løser ansvaret og hvilke barrierer de støter på.

Áila Márge Varsi Balto er nytilsatt forsker ved Norut Alta-Áltá. Áila Márge er utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø.

Norut Alta skal sammen med Nordlandsforskning evaluere de samiske språksentrene på oppdrag av Sametinget.

Norut Alta har vært med på den første systematiske valgforskningen som er gjort på Sametinget. Resultatene presenteres nå i bokform.

En rapport fra Norut Alta-Áltá tar for seg de konsekvensene en planlagt gruveutbygging vil ha for reindriften.

Sider