Jakop Reistad

Arbeidsområder: 

Jakop Reistad er ansatt i deltidsstilling som ingeniør knyttet til virksomheten med ubemannede fly.