Eirik Mikkelsen

Forskningstema: 
  • Naturbaserte næringer
  • Miljø- og ressursforvaltning
  • Nærings- og regionaløkonomi
  • Innovasjon
     
CV: 

2008: Doktorgrad i samfunnsøkonomi ved Norges fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø

2008-: Forskningssjef Samfunnsforskning Tromsø

2007-: Forskningssjef, Næring og innovasjon

2002-2006: Stipendiat ved Norges fiskerihøgskole/forsker ved Norut

2000-: Forsker ved Norut

2000: Cand. polit. med hovedfag i sosialøkonomi, Universitetet i Tromsø

1995-2000: Førstekonsulent for internasjonalt miljøvernsamarbeid, Fylkesmannen i Finnmark

1991-1995: Studiekonsulent, seminarlærer og vitenskapelig assistent, UiT

1990: Sivilingeniør (B.Eng. Honours degree) i Aeronautics, University of Southampton