Stilling ledig

Stilling ledig

Vil du bidra til å utvikle lokalsamfunn og næringsliv i Nord-Norge? Norut søker:

Samfunnsforskere i Alta

Norut er Nord-Norges ledende institutt for anvendt forskning og innovasjon, med om lag 130 ansatte fordelt på kontorer i Finnmark, Troms og Nordland (se www.norut.no).

Vi ønsker å rekruttere erfarne forskere, helst med doktorgrad og gjerne med samisk språkbakgrunn, til vårt kontor i Alta. Norut er særlig interessert i forskere med kompetanse og interesse for:

  • Ressursbaserte næringer; verdiskaping og innovasjon
  • Regionale utviklingsveier i Nordområdene
  • Fornyelse i offentlig sektor

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Norut har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og holder til i moderne lokaler.

For nærmere informasjon om forskerstillingene, kontakt forskningssjef May-Britt.Ellingsen@norut.no, tlf. 452 37 115.

Søknad med CV sendes post@norut.no innen 15. november 2017.