Per Egil Kummervold

CV: 

Per Egil Kummervolds hovedinteresser er innenfor samspillet mellom teknologi og samfunn, med spesiell vekt på e-helse.

Han har hovedfag i sosialantropologi (1999) og PhD i telemedisin og e-helse (2009). Begge fra Universitetet i Tromsø.

Kummervold har jobbet ved Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling siden 1999. Han jobbet ett år som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø fra 2009, og ble ansatt som forsker ved Norut i februar 2011.