Trond Nilsen

CV: 

2008              Seniorforsker, Norut Alta-Áltá
2008              PhD, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiT
2008              Forsker, Norut Alta-Áltá
2005-2006    Rådgiver, Bedriftskompetanse
2004              Lektor, Institutt for planlegging, UiT
2003-2008    Stipendiat, Institutt for planlegging, UiT
2003              Konsulent, Centre for Peace Studies
2002              Cand. polit, Institutt for planlegging, UiT