Spektakulær solcellepark åpnet i Piteå

Spektakulær solcellepark åpnet i Piteå

September 27, 2018
Executive Secretary

Solcelleparken Solvåg i Piteå er nå offisielt åpnet av den svenske energiministeren. Installasjonen skal brukes til forskning på de tre ulike områdene solenergi, trevirke og hvordan parken anvendes. Men først og fremst fremstår den nå som et flott parkområde for alle som ønsker å ta turen innom.

Solvåg er et forskningsprosjekt der teknologi, arkitektur, energiproduksjon og design sammen har skapt en grønn park og sosial møteplass for besøkende, ansatte, studenter og lokalbefolkningen. Parken er lokalisert nært konserthuset Acusticum og LTU Musikhögskolan i Piteå i Sverige.

Utforming og design av parken

Utformingen av parken har fått inspirasjon fra solstoler, der tøystykket er byttet ut med dobbeltsidige solcellmoduler. Designet har muliggjort endring av vinkelen på modulene, samt at disse settes opp i ulike himmelretninger. Dette er med på å gi parken den unike formen, og gir samtidig solenergiforskere mulighet til å studere solenergiproduksjon ved ulike vinkler.

Faktaopplysninger

  • PiteEnergi AB har finansiert hoveddelen av prosjektet, og står nå som eier av parken. Prosjektpartnerne har bidratt med egeninnsats i prosjektet.
  • 117 dobbeltsidige solcellemoduler fra Prism Solar med en merkeseffekt på 290 Wp (fra USA)
  • Forenklede beregninger estimerer totalproduksjonen til 37 000 kWh
  • Parken har anslagsvis kostet 1,7 millioner SEK.
  • Det skal forskes på solenergiproduksjonen, holdbarhet på ulik varmebehandling av trevirke og anvendelsen av parken.
  • «Stolkonstruksjonen» er designet av arkitekten Björn Ekelund og produsert ved Uteträ i Arvidsjaur
  • Stenvalls Trä i Piteå har levert det varmebehandlede trevirke til plattformen
  • Solvåg er et resultat av et tverrfaglig samarbeid med PiteEnergi AB, Norut Narvik, Luleå Teknsika Universitet og Piteå Science Park som hovedpartnere.

Prosjektet Solvåg - fra ide til ferdig solcellepark

Norut Narvik har vært med på utviklingen av Solvåg solcellepark, fra start til ferdigstillelse. Samarbeidet stopper imidlertid ikke nå. Oppfølgingen av parken vil skje i samarbeid med PiteEnergi AB og solenergigruppen ved RISE ETC i Piteå.

Det har vært en lang reise fra de første ideene og tankene ble presentert, og planene rundt en installasjon med dobbeltsidige solcellemoduler startet. Prosessen startet så langt tilbake som i 2013, da Norut Narvik fremmet et forskningsprosjekt, som inkluderte et testanlegg med dobbeltsidige moduler, med bl.a. PiteEnergi som samarbeidspartner. Utviklingen fikk imidlertid fart på seg i 2015, da ideene ble konkretisert inn i et tverrfaglig prosjekt.

Prosjektet utviklet seg fra et system, som utelukkende var tenkt til forskning og utvikling, til dagens utseende og tilhørende egenskaper. Denne reisen har vært gjennom mange prosesser og endringer.

Forskning på solceller i kaldt klima

Forskningsgruppen innen fornybar energi ved Norut Narvik har jobbet med solcellesystemer siden 2007, rettet mot nordlige forhold. Arbeidet har vært rettet mot hvordan man kan utnytte de fordelene vi har i nord (kaldt vær, refleksjoner fra bakken og mindre degradering på systemene) og på den andre side minimere utfordringene vi har (skygning, snø og is, solens bane på himmelen er lengre).

Dobbeltsidige solcellemoduler har vist seg å være en svært interessant teknologi, spesielt for nordlige forhold. Når potensialet for denne teknologien utnyttes på en god måte vil systemet være mindre avhengig av hvor langt nord systemet blir satt opp, men heller påvirkes av de lokale værforholdene. I tillegg blir det interessant å se på en selvrensende effekt i forhold til snø og is.

Utfordrende teknologi

Dette er imidlertid en ny teknologi hvor det er en del større utfordringer. Disse kommer fra at solcellemodulene også fanger inn lyset på baksiden. Dette gjør at refleksjoner fra bakken og skygging fra flere objekter må tas hensyn til. Det er flere utfordringer med design av slike systemer, spesielt siden det finnes få standarder blant disse produktene, og enn så lenge eksisterer det få tilpassede løsninger. 

Optimalisering av ulike system er også svært utfordrende, siden det å estimere produksjon krever tung modellering eller blir unøyaktig grunnet svært forenklede modeller. Dette er noe av det Norut har jobbet med de senere år og nå vil solcelleparken Solvåg, samt FoU-systemet ved UiT i Tromsø, forhåpentligvis gi flere svar på en del utfordringer med denne teknologien.

Åpning av solcelleparken

Selve innvielsen av solcelleparken Solvåg tiltrakk seg celebert besøk og mange interesserte deltagere. Ingen strømkabler ble klippet, men det var selveste energiministeren i Sverige, Ibrahim Baylan, og en representant fra eieren Pite Energi AB gjorde en symbolsk innkobling av anlegget. Selve innvielsen var integrert i konferansen "Arctic Solar - Solel i nordisk klimat".

Energiministeren holdt en entusiastisk innvielsestale, der han pekte på de store globale utfordringene innen miljø og klima. Imidlertid trakk han også frem viktigheten av satsninger innen fornybar energi, som både gir muligheter og håp, nasjonalt i Sverige og verden for øvrig. Han løftet særlig frem solenergi, grunnet teknologiutviklingen og reduksjonene man har sett på prisene de senere år.

Politikeren har fått med seg at i mange deler av verden er solenergi den billigste måten å produsere og levere energi på, allerede i dag, selv uten økonomisk støtte. I lys av dette påpekte han nytten og viktigheten av prosjekter nasjonalt. Det var glad minister som fikk gleden av innvie parken i strålende solskinn.

Konferansen "Arctic Solar - Solel i nordisk klimat"

Om lag 120 personer fikk med seg åpningen av solcelleparken og solenergikonferansen. Det tematiske innholdet i konferansen var fokusert mot solcelleparken og dobbeltsidige solcellemoduler, men temaer som også ble presentert omhandlet økonomi, marked og trender innen solenergi, forskning på solenergi, andre solenergiaktiviteter samt solenergi sett i lys av arkitektur og design.

Det er solenergimiljøet i Piteå som har samlet seg bak prosjektet Arctic Solar, for å fremme solenergi i nordlige områder. Det er deltakere i dette prosjektet, sammen med PiteEnergi og forskningsprosjektene SunCOLD og SunRISE, som arrangerte solkonferansen, og som stod for den offisielle åpningen av Solvåg.

Norut Narviks bidrag, v/forsker Øystein Kleven, og alle de andre presentasjonene er publisert på hjemmesiden til Piteå Science Park. Bilder av konferansen og solcelleparken er lagt ut på Norut Narvik sin Facebook-side.

Stor interesse rundt Solvåg

Det har vært stor interesse i media omkring solcelleparken Solvåg, og hos bedriftene som deltatt i prosjektet samt blant de som bor og jobber i området. Prosjektet har også tiltrukket seg oppmerksomhet både i og utenfor Sverige [Linker til svenske medieoppslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7]. Både i Norge og utlandet har det vært interesse. Allerede fra 2017 har det vært uttrykt et ønske om å presentere solparken på den største konferansen innen forskning på dobbeltsidige solcellemoduler, bifi PV workshop.

Dronevidoer av solcelleparken

To spenstige dronevidoer av solcelleparken er produsert av lokalavisen Piteå-Tidningen og Piteå Science Park (klikk på linkene for å se videoene).

Prosjektpartnerne

Deltagende prosjektpartnere fra start til slutt har vært PiteEnergi, Norut Narvik, Luleå Tekniska Universitet (LTU), Warm In Winter og Piteå Science Park.

Hver prosjektpartner har hatt sin unike innfallsvinkel, bakgrunn og forutsetninger for prosjektet, men alle deltakerne har vært involvert og engasjert i arbeidet. PiteEnergi har vært sentral som eier av prosjektet og parken, samt naturlig nok den partneren som har finansiert majoriteten av prosjektet.

Med sin forskningskompetanse innen solenergi, fikk Norut Narvik hovedansvaret for teknologien i prosjektet. Piteå Science Park videreførte og bidro, med sine ideer fra prosjektet EnergiFORM, som omhandlet en satsing på hvordan industri og kunst ikke bare kan kombineres, men også styrkes.

Prosjektet er dessuten også et ledd i et storskalaforsøk, på å skape en sosial inkludering med småskala energiproduksjon i urbane miljøer. LTU og Warm in Winter, med arkitekt og lektor Björn Ekelund i spissen, hadde ansvaret for design av parken. Et design som har medført en spennende møteplass, der teknologi og energiproduksjon forenes med arkitektur.

Flere deltakere involvert

I løpet av den lange prosjektperioden har også andre deltakere vært involvert. I startfasen deltok Solbes AS, med sin kompetanse innen solcelleteknologi og erfaring med relevante kompnenter på markedet. Solenergiavdelingen ved RISE ETC ble etablert i 2017, og ble umiddelbart en sterk bidragsyter i prosjektet. Forskningsgruppen for Träteknik ved LTU er de som utfører eksperimenter på det ulikt varmebehandlede trevirke som er brukt på deler av plattformen. Utover disse deltakerne har prosjektet involvert flere samarbeidspartnere og underleverandører som UteTrä, Stenvalls og BDX.