Malm, gass og mineraler

Malm, gass og mineraler

October 18, 2012

Norut Narvik gjennomfører for tiden to tunge forskningsprosjekter, hvor man skal studere gassbasert prosessering av malm og mineraler. LKAB deltar aktivt i prosjektene og bidrar med finansiering.

Metallurgen Reza Beheshti fra Iran og prosessingeniøren Chen Chen fra Kina jobber med hvert sitt doktorgradsprosjekt ved Norut Narvik.

Førstnevnte arbeider med svampjernproduksjon ved direkte reduksjon ved bruk av naturgass, såkalt DRI. Prosjektet fokuserer på prosesser som er aktuelle for foredling av LKAB's jernmalm-pellets.

Et vesentlig moment i arbeidet er å studere prosesseringsmetoder som medfører redusert CO2-utslipp. Gradsgivende universitet er KTH (Kungliga Tekniska Høgskolan) / NTNU.

Chen Chen forsker på prosessintegrasjon ved sammenstilling av ulike industrielle prosesser. Sentrale prosesser er prosesser som anvender lokale og regionale ressurser.

Det omfattende arbeidet skal blant annet undersøke og spesifisere hvilken industri man kan se for seg i Ofoten-regionen og Nord-Norge ved tilgjengelighet på store mengder naturgass. Doktorgradsdisputas skal gjennomføres ved Universitetet i Tromsø.

LKAB deltar aktivt i prosjektene og bidrar med finansiering.