Aksjonsprogrammet

Aksjonsprogrammet

Start-up year

Start-up year: 
2013

Closing year

Closing year: 
2013
Partners: 

Universitetet i Tromsø, NorInnova.

Programmet tar sikte på å styrke regionens konkurransekraft innen næringsrettet FoU.

Dette skal oppnås ved å utvikle gode relasjoner mellom FoU-miljø, næringsliv og regionale myndigheter samt ved å bidra til næringsrettede strategier i FoU-miljøet.

Kontaktperson for Aksjonsprogrammet: Jan Roger Iversen