Kompetansemegling i Troms

Kompetansemegling i Troms

Start-up year

Start-up year: 
2013

Closing year

Closing year: 
2013
Partners: 

Troms Fylkeskommune, RDA-midlene for Troms.

Kompetansemegling er et virkemiddel i programmet "Virkemidler for regional FoU og Innovasjon i Troms" (VRI). Formålet er å fremme økt innsats på FoU i bedrifter som er motivert for å øke sin egen innovasjonsevne og konkurransekraft.

KM skal også styrke forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet. Det er etablert en regional koalisjon mellom Troms Fylkeskommune, RDA-midlene for Troms og Norut, som alle er med på gjennomføringen av ordningen i Troms.

Virkemiddelet er sammensatt av to viktige elementer:

  • Kompetansemegler: Kompetansemegleren skal være bindeledd mellom bedrifter og forskningsmiljøer.
  • Bedriftsprosjekt. Bedriftsprosjektet er redskapet som skal få bedrifter og forskningsinstitutter til å samarbeide i likeverdige partnerskap.

Utfordringene lokalt og regionalt er ofte mange og sammensatte. Næringshagene vil sammen med Norut promotere ordningen i Troms. Mange ganger gir det større gevinst å ta i bruk et videre tilfang av kompetanse for å løse konkrete problemstillinger i bedriften.

www.program.forskningsradet.no/kompetansemegling/