Geokoding av Radarsat/ERS SAR SLC data på CEOS format. Enkel dokumentasjon

Geokoding av Radarsat/ERS SAR SLC data på CEOS format. Enkel dokumentasjon

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2001
Volume: 
IT689/1-01