Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2002
Volume: 
SF 11/2002

Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002 inneholder en perspektivdel som trekker fram sentrale sammenhenger mellom konjunkturer og demografi og arbeidsmarked, i tillegg til analyser av utviklingen for økonomien generelt, og utvalgte bransjer spesielt. Utviklingen for demografi og arbeidsmarked er også presentert i et eget kapittel.

Denne rapporten er en noe utvidet utgave av Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002 utarbeidet for Sparebank1 Nord-Norge og SND Troms.

(43 s)