Maktbegrepet i feministisk teori. Prøveforelesning til graden dr polit.

Maktbegrepet i feministisk teori. Prøveforelesning til graden dr polit.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2002
Volume: 
SN 2002-06

Notatet drøfter maktbegrepet i feministisk teori og analyserer en konkret hendelse fra det kvinnerettede arbeidet i distriktspolitikken i lys av ulike maktdimensjoner.

(24 s)