Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse

Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2004
Volume: 
SF 06/2004

Formålet med denne analysen er å analysere lønnsomheten ved den telemedisinske tjenesten elektronisk henvisning. I denne analysen vurderer vi investeringene og kostnadene knyttet til den elektronisk henvisningstjenesten opp mot de økonomisk målbare gevinstene av tjenesten for Helse Nord. Om gevinstene er større enn kostnadene, vil investeringene i henvisningsprosjektet være lønnsomme for Helse Nord. Analysen viser at tjenesten i full skala vil være lønnsom, og at både sykehusene og legekontorene vil oppleve positiv nettogevinst. Analysen hviler på en rekke forutsetninger, og sensitivitetsanalysen viser at hovedresultatet er forholdsvis robust overfor endringer i forutsetningene. For at tjenesten skal være lønnsom må minimum 51% av alle henvisninger som sendes fra legekontorer til sykehus være elektroniske henvisninger.