Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.

Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2004
Volume: 
SF 04/2004

Evalueringen har omfattet virkningene på Kåfjordsamfunnet av tre sentrale samepolitiske tiltak:språkloven, den samiske læreplanen (L97S) og Samisk utviklingsfond.

Språkloven og L97S har hatt mange positive og noen negative konsekvenser for Kåfjord. De negative sider dreier seg om den splittelse som innføringen av de to tiltakene skapte. Det positive er den kulturreisning som har skjedd, og utviklingen mot et flerkulturelt samfunn.

Innføringen av språkloven og L97S definerte henholdsvis kommunen som en

tospråklig kommune og skolen som en

samisk skole. Den sosiale prakis som disse to beslutningene avstedkom, tegner et bilde av Kåfjord som et

flerkulturelt og

flerspråklig samfunn, og skolen som flerkulturell og flerspråklig skole. Dette er bilder vi tror alle kan slutte opp om, enten de er nordmenn, kvener eller samer.

Dette betyr ikke at alle problemer er løst. Det er stor enighet om at det må legges større vekt på å skape positive holdninger til samisk språk og kultur i årene som kommer.

Samisk utviklingsfond er en toppfinansieringsordning rettet mot småskala næringsvirksomhet og kulturelle prosjekter. Fondets tilskudd har vært begrenset til rundt 20% av totalkostnadene. I perioden 199-2002 har fondet tilført Kåfjord i gjennomsnitt rundt kroner 900.000 pr år i tilskudd. Dette har i perioden utløst tilsammen investeringer på om lag 4 millioner kroner pr år, og 43 millioner kroner i tidsrommet 1992-2002. Fondet har hatt en klart positiv virkning både for næringslivet og kulturprosjekter i Kåfjord.

Rapporten er på 170 sider.

Rapporten koster NOK 275,- og kan bestilles ved å sende en

e-post til Norut Samfunn