Regional kompetanseutvikling: Sammensatte utfordringer - mangfoldige løsninger

Regional kompetanseutvikling: Sammensatte utfordringer - mangfoldige løsninger

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
11/2003

Prosjektet skulle

bedre konkurranseevnen til næringslivet ved å styrke kompetansen for den voksne del av befolkningen gjennom varig samordning, tilby opplæring og utvikle infrastruktur i 6 kommuner i Kyst-Finnmark.

Prosjektet er følgeevaluert, en metode som bidrar til gjensidig kunnskapsutvikling, fleksibilitet og gir oppdragsgiver fortløpende oppdatert beslutningsgrunnlag, samt kunnskap om faktiske prosesser og effekter.

Prosjektets organisering gir rom for et mangfold av arbeidsmåter og det er utviklet ulike lokale modeller for kompetanseutvikling. Modellene varierer med prosjektledernes arbeidsmåter, nettverk, bakgrunn og prosjektets forankring i kommune.

Prosjektet har gitt samarbeidserfaringer på bred basis, bidratt til økt kompetansebevissthet og utviklet nye kurs- og studietilbud.

Prosjektet har i liten grad resultert i endringer i kommunale og regionale samarbeidsstrukturer. Prosjektledernes arbeidsmåter og sosiale kapital samt lokal forankring er viktige suksessfaktorer når offentlige aktører skal initiere kompetanseutvikling i et lokalsamfunn, samtidig er det mange mulige kombinasjoner av disse faktorene som kan lykkes.

Lokal og regional utvikling kan initieres ovenfra, men må forankres og drives nedenfra. Utvikling må initieres gjennom dialog og samarbeid, gi som for mangfold og sammensatte løsninger og styres gjennom tillitsbasert lederskap.