Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger

Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2004
Volume: 
SN 2004-02

Prosjektet gir en beskrivelse av det bioteknologiske miljøet i Tromsø-regionen og hvordan det henger sammen i en næringsklynge og som et regionalt innovasjonssystem. Det gir også en oversikt over andre bio-industri klynger i Norden forøvrig, samt Europa og USA: