Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sørøst.

Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sørøst.

Institute: 
Norut
Year: 
2012
Volume: 
18/2012

Konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst har til hensikt å vurdere konsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst for fiskeri, reiseliv og samfunnv for landområdene innenfor Barentshavet sør. Denne presentasjonen skal sammen med erfaringer fra tidligere akutte oljeutslipp gi grunnlag for å anslå virkninger av et oljeutslipp i Barentshavet for fiskeriene, reiselivsnæringen og samfunn i området. I tillegg benyttes en gjesteundersøkelse av turisters holdninger til petroleumsvirksomhet og akutte oljeutslipp for å antyde nivå av påvirkning på reiselivsnæringen.

Reiselivsnæringen og fiskeriene er av begrenset omfang i området, men samtidig vil de samfunnsmessige virkningene bli tilsvarende store-ettersom kystfisket allerede er marginalisert.