Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta

Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
2003:3

Rapporten dokumenterer en samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta. Spesialistpoliklinikken er organisert som en avdeling ved Hammerfest sykehus og driften er i hovedsak basert på ambulerende spesialister fra Hammerfest sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Analysen viser at nytten for samfunnet beregnet i form av sparte reise- og tidskostnader ved at pasienten slipper å reise, beløper seg til 14,1 mill. kroner i løpet av et halvår. Merkostnadene knyttet til driften av spesialistpoliklinikken er beregnet til om lag 4,5 mill. kroner i løpet av et halvår. Den samfunnsøkonomiske besparelsen er dermed anslått til om lag 9,6 mill. kroner i løpet av et halvår. Det er beregnet at nettogevinsten for offentlige budsjett av spesialistpoliklinikk i Alta er på minimum 2,2 mill. kroner i løpet av et halvår.