Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv

Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
2003:2

Sentrale kommunale velferdstjenester bygger på nasjonale standarder og/eller faglige/økonomiske krav som gir terskelnivå for tjenestene. Dagens terskelkrav er lite tilpasset små kommuner. Blant annet gir kravene overkapasitet og høye enhetspriser. Når kommunene presses økonomisk, blir det vanskelig å opprettholde velferdstjenestene. Et alternativ til sammenslåing og avfolkning, kan være å endre terskelkrav eller øke de økonomiske overføringene, eventuelt med økte regionale skjønnsmilder. For å utvikle robuste samfunn bør kommunene flytte fokus og ressurser fra produksjon av velferdstjenester til samfunnsutvikleroppgaver.