Regionale endringar i statleg sektor

Regionale endringar i statleg sektor

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
O-1990

Rapporten er ein analyse av sysselsettingsendringar i statleg sektor i perioden 1980-2000 fordelt på regionar langs ein sentrum-periferi-dimensjon. Grunnlaget for analysen er data frå Statens sentrale tenestemannsregister (SST).