Hvor blir det av de samiske legene?

Hvor blir det av de samiske legene?

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2008
Volume: 
2008:4

Formålet med denne studien har vært å undersøke effekten av ordningen med kvotering av samiske studenter til medisinstudiene ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Undersøkelsen omfatter 38 studenter tatt opp på samisk kvote i perioden 1963-1986 og 1991-2000.

Av de 407,5 årsverkene som legene utdannet på samisk kvote hadde utført pr februar 2007, ble 45 % utført i Finnmark og 15 % i Troms. 4,6 % av årsverkene som kvotelegene har utført, ble utført i primærhelsetjenesten i det samiske kjerneområdet. Det vil si 0,7 årsverk pr kvotelege i gjennomsnitt.

Ordningen med samisk kvote har vært en måte å sikre utdanningen av samisktalende leger. Kvoten har imidlertid verken vært et målrettet virkemiddel for å tilføre primærhelsetjenesten i samiske kommuner samisktalende leger, eller et egnet virkemiddel for å få disse legene til å bli værende.