Dynamikk og samhandling i innovasjonssystemet i Finnmark

Dynamikk og samhandling i innovasjonssystemet i Finnmark

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2008
Volume: 
2008:5

Publikasjon nr. 1 i serien "Mot et globalisert innovasjonssystem i Finnmark" utgitt av VRI Finnmark.

Rapporten presenterer og drøfter noen trekk ved dagens innovasjonssystem i Finnmark. Den sammenligner innovasjonsaktiviteten i regionen med andre norske regioner, og den presenterer en analyse av utviklingsprosesser på innovasjonsarenaene i Finnmark. Rapporten danner et utgangspunkt for videre analyser av innovasjonssystemet i regionen i regi av VRI Finnmark. Innledningsvis presenterer den VRI Finnmark.