Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.

Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
2003:5

Fra 1993-2000 pågikk Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Dette ble initiert utfra en meget vanskelig situasjon i reindrifta og en generell høy arbeidsledighet i regionen. Programmet hadde tre satsingsområder; næringsutvikling, kompetanseutvikling og levekår. Omstillingslønn for reindriftsutøvere som avviklet sin reindrift var det største enkelttiltaket. I denne sluttevalueringen er det i) analysert hvilke effekter programmet har hatt, med fokus på omstillingslønn og næringstiltakene, ii) i hvor stor grad ble målsetningene for programmet nådd og iii) hva var programmets bidrag til samfunnsutviklingene i Indre Finnmark på 1990-tallet.