Dette er Snøhvit

Dette er Snøhvit

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2009
Volume: 
2009:3

Rapporten "

Dette er Snøhvit" avslutter følgeforskningen av de lokale og regionale samfunnseffekter av Snøhvitutbyggingen. Studien viser i hvilken grad og på hvilken måte Snøhvitutbyggingen bygget opp en kapasitet i Hammerfestområdet og i nord for å kunne bistå og gjennomføre slike utbygginger, samt hvilke lokale og regionale samfunnseffekter denne kapasitetsbyggingen har hatt.

Den viktigste lokale effekten er at Snøhvitutbyggingen snudde en årelang negativ samfunnsutvikling i og ved ilandføringsstedet ved Hammerfest. Området har opplevd en betydelig befolkningsvekst i aldersgruppa 20-40 år, boligbygginga og boligenes verdi har økt og de unge har fått større tro på ei framtid i nord. Det skapes en sterk lokal sysselsettingsvekst og en rask endring av næringsstrukturen i retning privat kunnskapsbasert tjenesteyting rettet mot olje- gassnæringens virksomheter. Vertskommunen har bidratt til kapasitetsutviklingen gjennom en sterk satsing på kultur- og oppvekstsektoren med målsetninger om å utvikle Hammerfest som et attraktivt bosted.

Rapporten viser også at den etablerte norske leverandørindustrien har oppnådd store leveranser til Snøhvitutbyggingen. Særlig viktig har Snøhvit vært for norsk verftsindustri og for arbeidsmarkedet i regioner på sørvestlandet. På tross av en svært liten nordnorsk leverandørindustri har leverandører registrert i nord oppnådd leveranser for 2,8 milliarder kroner eller 9,3 prosent av de nasjonale leveransene. Mye av disse leveransene har gått til knoppskytinger fra etablert industri i nord. Utviklinga de neste årene vil handle om hvilke strategier disse har for utvikling i nord og om hvordan godt etablerte lokale bedrifter kan koble seg på den etablerte nasjonale leverandørindustrien.