GeoNor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene

GeoNor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene

Institute: 
Norut
Norut Narvik
Type of publication: 
Report
Publication channel: 
GeoNor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene
Year: 
2010

Målet med GeoNor er å gå inn i de faktiske forhold knyttet til ressurssituasjonen (både gass og mineraler), og se på mulighetene for å utvikle konkrete industricase, samt vurdere hvordan dagens rammebetingelser forholder seg til en ønsket utvikling som ambisjonene i regjeringens nordområdestrategi legger opp til.

Rapporten er blitt til i samarbeid mellom Norut, SINTEF, NTNU og NGU.