Konsekvenser for reindriften ved prøveboring og letevirksomhet etter gull i Ráitevárri og Suolomaras-områdene sesongen 2009

Konsekvenser for reindriften ved prøveboring og letevirksomhet etter gull i Ráitevárri og Suolomaras-områdene sesongen 2009

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2010
Volume: 
2010: 14

Denne rapporten en vurdering av hvilke skadevirkninger letevirksomheten i 2009 i Ráitevárri og Suolomaras har hatt for reindriften.