Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk (2013:1)

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk (2013:1)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2013
Volume: 
2013:1

Sametingets søkerbaserte språktilskudd er et sentralt bidrag til samisk språkbygging. Vår evaluering ser på perioden 2007-2011, og omfatter tilskuddsordningen for prosjekter innenfor språkforvaltningsområdet, til prosjekter utenfor språkforvaltningsområdet og tilskudd til prosjekter over Samefolkets fond.

Tilskuddsbeløpene i seg selv er små, men resultatet er et mangfold av språkprosjekter som når ut til mange lokalsamfunn. Ulempen er en noe redusert kontinuitet i språkarbeidet, og unødvendig mye byråkrati for språksentrene som er mottakere av et stort antall prosjekt.

Sametingets mål for tilskuddsordningene er å få flere brukere av samisk språk. For å undersøke hvordan dette målet oppfylles, har evalueringen undersøkt hvordan tilskuddsmidlene er forvaltet, det vil si hvilke type prosjekter som har fått støtte, hva som har vært vektlagt i Sametingets saksbehandling, og hvordan tilskuddsmottakere vurderer ordningen og resultatet som oppnås.