Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012

Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Publication channel: 
Norut Alta
Year: 
2013
Volume: 
2013:3

Konferansen «Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord?», ble arrangert i Alta 19.-20.september 2012. Rapporten her samler alle 29 innleggene fra konferansen. Noen er fullstendig utskrevet tekst eller sammendrag mens andre viser powerpoint-presentasjonene fra innlederne. Innholdet i rapporten (og konferansen) er delt i følgende bolker:

• Rettsutvikling og identitetsprosesser i Finnmark
• Den institusjonaliserte samepolitikken
• Strukturelle endringsprosesser i samiske samfunn
• Samiske mulighetsrom i ny regionbasert næringsutvikling?
• Reindriftas tilnærming til industri i reinbeiteland
• Globale aktører og samiske lokalsamfunn
• Innovasjon, kunnskap og kunnskapsinstitusjoner