Norinnova

Norinnova

Norinnova Technology Transfer bidrar i kommersialisering av teknologi- og forskningsbaserte innovasjoner. Våre hovedvirkemidler er kompetanse, kontakt, kontor og kapital.

Målet for Norinnova er å etablere nytt næringsliv og styrke det eksisterende næringslivet i Nord-Norge.

Siden 1993 har Norinnova vært delaktige i å utvikle mer enn 80 bedrifter som igjen har skapt over 500 høyteknologiske arbeidsplasser i landsdelen.

Les mer på Norinnovas hjemmesider
www.norinnova.no

 

(Øvrig informasjonen på denne siden gjelder forskningsselskapene).