En analyse av boligmarkedet i Nordhordland

En analyse av boligmarkedet i Nordhordland

Institute: 
Norut
Year: 
2013
Volume: 
2013: 2

Denne rapporten består av en analyse av boligmarkedet i hver enkelt kommune i Nordhordlandsregionen; Osterøy, Meland, Masfjorden, Modalen, Lindås, Fedje, Austrheim, Gulen og Radøy, og en oppsummerende regional analyse av boligmarkedet i regionen. Rapporten beskriver dagens boligmarked i enkeltkommunene, og ser denne i sammenheng med befolknings sysselsettingsutviklingen. Videre analyseres kommunens tilrettelegging for boligutvikling, og erfaringer fra privat næringsliv mht. rekruttering og boligformidling. Kommunene i Nordhordlandsregionen har ulike utfordringer i arbeidet med å tilrettelegge for bolig til alle. Kommunene har liten grad samarbeidet på boligsiden og potensialet for å lære av andre kommuners erfaringer er i begrenset grad hentet ut.