Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring (2013:11)

Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring (2013:11)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Publication channel: 
Norut Alta
Year: 
2013
Volume: 
2013: 11

Rapporten oppsummerer leveransene til utbyggingsfasen av Goliat om lag midtveis i prosjektet. Rapporten gir videre en beskrivelse av de ulike oppdragene som må gjennomføres for å realisere utbyggingsprosjektet. Deretter foretas en fordeling av kontraktene på geografisk nivå og bransje. Rapporten vektlegger spesielt norsk leverandørindustri sin konkurranseposisjon i et globalt marked.