En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" (2013:10)

En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" (2013:10)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Publication channel: 
Norut Alta
Year: 
2013
Volume: 
2013:10

Denne rapporten er en analyse av boligmarkedet i to kommunegrupper i Sør-Trøndelag med til sammen 17 kommuner. Den tar for seg hver enkelt kommune i «Kysten er klar»-samarbeidet (Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya), og «Blilyst»-samarbeidet (Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Selbu, Holtålen og Røros).

Rapporten beskriver dagens boligmarked i enkeltkommunene, og ser dette i sammenheng med befolknings- og sysselsettingsutviklingen. Videre analyseres kommunens tilrettelegging for boligutvikling, og erfaringer fra privat næringsliv mht. rekruttering og boligformidling.

Deretter følger en felles analyse hvor alle 17 kommunene ses i sammenheng. Til slutt gis det anbefalinger til kommunene som skal jobbe med boligmarkedet framover.