Overvåkning av Arktis

Overvåkning av Arktis

March 25, 2014

Fase to i et stort arktisk forskningssamarbeid har startet. Arbeidet ledes av Norut.

Arctic EO (Arctic Earth Observation and Surveillance Technology) finansieres av Forskningsrådet, og nylig ble prosjektet forlenget med tre år, som en del av Forskningsløft Nord.

Arctic EO bygger opp kompetanse gjennom kombinasjonen grunnforskning, anvendt forskning og utdanning – knyttet til satellittbasert jordobservasjon med bruk av ubemannede luftfartøy i nordlige og arktiske områder.

-Dette er svært viktig for å bygge kunnskap om nordområdene, sier prosjektleder Rune Storvold i Norut.

Bilder fra førerløse fly, kombinert med satellitt-data, bidrar til å gi et meget godt bilde av forholdene i Arktis. Forskerne i AEO-prosjektet arbeider derfor med å lage analyseredskaper for informasjon som er innhentet via satellitter og droner. De ubemannede flyene som brukes til å samle inn data har forskerne selv vært med på å utvikle.

-Den siste tiden har også olje og gass-industrien vist interesse for overvåkingsteknologien som utvikles i Tromsø. Det ser vi på som et tegn på Arctic EO-prosjektets relevans, sier forskningssjef Kjell Arild Høgda i Norut. 

AEO 2 ledes av Norut, andre partnere er Høgskolen i Narvik, Norges Arktiske Universitet – UiT, Norsk Polarinstitutt, NTNU, UiO, KSAT, Spacetech og Andøya Rakettskytefelt. Nye industripartnere de neste årene er for eksempel Aranica, Globesar og Maritime Robotics.

-Det er flere nye fokusområder i fase 2 av Arctic EO, blant annet handler det om å få på plass en utdannelse for bruk av ubemannede RPAS (Remotly piloted aircraft system) ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, sier Rune Storvold.

-Også bruk av radarteknologi for overvåking av snøskred og snøskredfare er nå et nytt satsingsområde i forskningsprosjektet, forteller Storvold.

Forskningssjef Kjell Arild Høgda ved Norut sier det er all grunn til å være tilfreds med at Arctic EO blir videreført av Forskningsrådet frem til 2017.

-Det er viktig fordi det danner langsiktig aktivitet når et gjelder teknologiutvikling i og for nordområdene. Det som gjøres innenfor både ubemannede fly og satellittovervåkings-systemer har mange bruksområder og derfor også stor nytte og verdi for det sivile samfunn, sier Høgda.

Som en del av prosjektet skal det blant annet settes opp en dataprosesseringslinje på KSAT der det skal demonstreres nye og innovative produkter som utvikles gjennom Arctic EO.

-Det gir muligheter for å nå frem til flere av brukerne og markedet med det vi jobber med, sier Høgda.