Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år (2013:1003)

Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år (2013:1003)

Research area: 
Institute: 
Norut
Type of publication: 
Note
Publication channel: 
Norut Alta
Year: 
2013
Volume: 
2013:1003

Fastleger har fra 1.1.2013 rett til fritak fra legevakttjeneste fra fylte 55 år (tidligere 60 år). Notatet belyser hvilke konsekvenser fastsettelse av fritak fra legevakt fra fylte 55 år har fått for kommunene, og hva man kan anta at konsekvensene blir på kort og lengre sikt.