Båtsfjord i omstilling - tillitsbasert nærings-og samfunnsutvikling. Sluttevaluering av Båtsfjord i omstilling 2007-2012. (1/2013)

Båtsfjord i omstilling - tillitsbasert nærings-og samfunnsutvikling. Sluttevaluering av Båtsfjord i omstilling 2007-2012. (1/2013)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2013
Volume: 
1/2013
Omstillingsprosjektet i Båtsfjord (OMS) er gjennomført på en god måte i forhold til mål og strategier. Prosjektet vurderes som et positivt, vellykket tiltak for bedrifter. OMS har utviklingsfokus og ansporer til nye tenkemåter. Å legge forvaltningen til Linken Næringshage gir
effektiv forvaltning, fleksibilitet og skaper en samhandlingsarena for kobling næringsliv – politikk – kommune. Denne typen samhandling bidrar til involvering og forankring av arbeidet og styrker legitimiteten til OMS. I tillegg gir organiseringen ryddige ansvars- og styringslinjer. Styret for OMS utgjør en god miks mellom næringsliv og politikk og har en bred næringsmessig tilnærming samtidig som man har holdt fokus på utvalgte næringer. OMS har maktet å ivareta både et nærings- og samfunnsutviklingsperspektiv i sitt arbeid.