Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2012. (2/2013)

Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2012. (2/2013)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2013
Volume: 
2/2013

Denne rapporten omhandler satellittbasert overvåkning av vekstsesongen (fenologi) på Svalbard. MODIS-NDVI satellittdata er brukt til å kartlegge, start, slutt og lengden på vekstsesongen for årene 2000 til 2012. Kombinert optisk (MODIS) og mikrobølge (ASAR) satellittdata er brukt til å kartlegge siste og første dag med snø for åren 2005 til 2012.