Klimaendringer, effektscenarier og tilpasningsmuligheter for reindriften i Norge.

Klimaendringer, effektscenarier og tilpasningsmuligheter for reindriften i Norge.

Start-up year

Start-up year: 
2008

Closing year

Closing year: 
2010