Klyngeparadokset: klynger som oppskrift,verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi.

Klyngeparadokset: klynger som oppskrift,verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Periodical
Publication channel: 
Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon.Høyskoleforlaget 2011.
Year: 
2011