Nedbrytning og vedlikehold av betongkonstruksjoner - Hvordan redusere kostnader?

Nedbrytning og vedlikehold av betongkonstruksjoner - Hvordan redusere kostnader?

Institute: 
Norut Narvik
Type of publication: 
Populærvitenskapelig
Publication channel: 
Byggeindustrien, november
Year: 
2002