Maritim verdiskaping i nord

Maritim verdiskaping i nord

Institute: 
Norut Narvik
Type of publication: 
Report
Year: 
2009

Den maritime næringen er fjerde største næring i Nord-Norge.

Undersøkelsen tallfester næringens verdi i Nord-Norge. I denne landsdelen har maritim næring over ni tusen ansatte og står for sju prosent av verdiskapingen.