Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunen som samfunnsutvikler

Start-up year

Start-up year: 
2008

Closing year

Closing year: 
2009
Funding: 

Kommunal-og moderniseringsdepartementet

Partners: 

Norut Alta og UIT