Kostn.-og gevinst ved bruk av teknologi i pleie-og omsorg

Kostn.-og gevinst ved bruk av teknologi i pleie-og omsorg

Start-up year

Start-up year: 
2008

Closing year

Closing year: 
2009
Funding: 

Kommunenes Sentralforbund