Norut fikk etikk-oppdrag

Norut fikk etikk-oppdrag

June 4, 2014

Norut er tildelt oppdraget med sluttevaluering av det nasjonale utviklingsprosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving».

- Hovedformålet med evalueringen er å få et kunnskapsgrunnlag for læring om hvordan etikk og etisk kompetanse kan benyttes i det videre arbeid med kvalitetsutvikling; for statlige myndigheter, partene i arbeidslivet og kommunene, forteller seniorforsker Heidi Rapp Nilsen hos Norut, som er prosjektleder for evalueringen.

200 kommuner involvert
«Samarbeid om etisk kompetanseheving» startet opp i 2007 og hadde ved utgangen av 2013 involvert over 200 kommuner som gjennom prosjektet har benyttet systematisk etikkarbeid som verktøy i å forbedre kvalitet på tjenestene.

- Sluttevalueringen skal se spesifikt på hvordan den nasjonale satsingen er organisert og drevet fram. Delmål er å systematisere suksesskriterier og fallgruver, bidra til at etikkarbeidet settes i en varig struktur i kommunene, samt at dette arbeidet sees i sammenheng med øvrig kvalitetsutvikling i kommunene, sier Rapp Nilsen, som i tillegg til å være samfunnsforsker i Norut også foreleser i etikk og bedrifters samfunnsansvar ved Høgskolen i Harstad (HiH).

Helseutdanning
Videre skal Norut se på utvalgte utdanningsinstitusjoner for å gi innspill til hvordan etisk bevissthet kan bli en tydeligere del av basiskompetansen for helsearbeidere. Sluttevalueringen skal gi innspill til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2016 om eventuelt videre etikkarbeid etter endt prosjektperiode i 2015. Sluttrapporten fra evalueringen skal benyttes i markeringen av avslutningen av prosjektet i november 2015.

I tillegg til Heidi Rapp Nilsen er prosjektet bemannet med seniorforsker Anne Katrine Normann og forsker Yngve Antonsen. De har også to rådgivere med i prosjektet: Professor Rudi Kirkhaug, UiT og førsteamanuensis Siri Tønnessen, Høgskolen i Vestfold.

Det er Kommunenes Sentralforbund (KS) som finansierer denne evalueringen, som har et budsjett på 1 million kroner. Oppstart er juni 2014, slutt november 2015.